Tancho Kohaku

Tancho Kohaku Trên người cá chỉ có màu trắng và một bông tròn đỏ ở giữa đỉnh đầu. Giống như ( Japanese Flag ). Lá cờ của nước Nhật

Rate this post