Kohaku

KohakuNền trắng và có bông hoa văn chỉ màu đỏ. Kohaku được đặc nhiều cách gọi cho từng bông một. Maruten Kohaku (có bông tròn trên đầu như Tancho và nhiều bông trên lưng) Kuchibeni Kohaku (phần miệng)

4.5/5 - (2 bình chọn)