Tancho Goshiki

Ngược lại với Tancho Kohaku là, Tancho Goshiki có nền một màu đen trên người và có một bông tròn đỏ trên đỉnh đầu

Rate this post