Showa (Showa Sanshoku)

0
890

Showa ( Showa Sanshoku )Showa có nề trắng, bông đỏ và nhiều mảng bông đen lớn, đen thường mọc nhiều trên phần đầu và miệng. Pectoral fin có đen gần ở sát nách của cá, được gọi là (Motoguro).