Kin Aka Matsuba

Kin Aka Matsuba là phân loại Hikari-Muji. Cá có nền cam đỏ metallic và ở giữa những vẩy có màu đen, nhìn như lưới cá

Rate this post