Kage Hi Utsuri

0
1508

Kage Hi Utsuri là cá da thường, nền người là màu đỏ cam,ở giũa những vẩy có màu xám đen, trên nguời có bông đen mảng lớn