Kage Hi Utsuri

0
668

Kage Hi Utsuri là cá da thường, nền người là màu đỏ cam,ở giũa những vẩy có màu xám đen, trên nguời có bông đen mảng lớn

Đánh giá bài viết
CHIA SẺ
Bài viết trướcKage Shiro Utsuri
Bài kếKi Matsuba