Hariwake

Hariwake được phân loại là Hikari-Moyo ( Metallic ) Hariwake có bông vàng hoặc bông cam đỏ nằm trên nền màu sáng bạc

Rate this post