Doitsu Kohaku

0
1209

Doitsu KohakuLoại cá này không có vảy, cá da trơn. Nến trắng bông đỏ