Hi Utsuri

0
Hi Utsuri, Có nền đỏ cam, bông đen mảng lớn. Hi là ( đỏ )

Ginrin Hi Utsuri

0
Ginrin Hi Utsuri, Nhiều vẩy kim tuyến, nền đỏ cam, bông đen mảng lớn

Ki Utsuri

0
Ki Utsuri, Ki là ( màu vàng ) Ki Utsuri có nền vàng và bông đen mảng lớn

Ginrin Ki Utsuri

0
Ginrin Ki Utsuri, nền vàng bông đen vẩy có nhiều kim tuyến

Tancho Kohaku

0
Tancho Kohaku Trên người cá chỉ có màu trắng và một bông tròn đỏ ở giữa đỉnh đầu. Giống như ( Japanese Flag )....

Ginrin Tancho Kohaku

0
Ginrin Tancho Kohaku Nền trắng có pha lẫn nhiều vẩy kim tuyến, dấu bông tròn trên đỉnh đầu

Tancho Sanke

0
Tancho Showa Nền trắng có bông đen mảng lớn ( Như Shiro Utsuri ) bông tròn đỏ trên đỉnh đầu. Đen thường chạy cắc ngang...

Tancho Showa

0
Tancho Showa Nền trắng có bông đen mảng lớn ( Như Shiro Utsuri ) bông tròn đỏ trên đỉnh đầu. Đen thường chạy cắc ngang...

Tancho Goshiki

0
Ngược lại với Tancho Kohaku là, Tancho Goshiki có nền một màu đen trên người và có một bông tròn đỏ trên đỉnh đầu

Old Style Goshiki

0
Ngược lại với Kohaku là, Old Style Goshiki có nền đen bông đỏ trên người

Ginrin Goshiki

0
Ginrin Goshikiy Nền đen bông đỏ và vẩy có kim tuyến

Doitsu Goshiki

0
Goshiki da trơn, không có vẩy
Chat với chúng tôi qua Zalo
Nhắn tin Facebook
Gọi ngay cho chúng tôi