Budo Goromo

0
602

Go là ( 5 ) Goromo có 5 màu trộn lẩn vói nhau trên bông của cá, những bông này được nằm trên nền màu trắng, nên tạo cho phân loại này có một màu sắc rất lạ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here