Shiro Utsuri

0
384

Shiro Utsuri có nền màu trắng, bông đen mảng lớn. Ngược lại với Showa là không có màu đỏ nào trên người

Đánh giá bài viết