Cách tính số lượng cá Koi cho phép trong hồ!

Những người mới chơi Koi thường có thói quen nuôi koi trong hồ ao với số lượng lớn. Đây không phải là một thói quen tốt, bởi vì quá nhiều cá trong ao sẽ không phát triển tốt và thậm chí có thể chết. Số lượng cá sinh sống trong ao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước ao. Chất lượng nước ao tốt sẽ hỗ trợ cá koi phát triển tối ưu. Chất lượng nước ao nghèo làm cho cá không phát triển với điều kiện tối ưu. Ngoài ra số lượng cá, các yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng lọc nước, máy bơm nước và thực phẩm. Nhân đây, chúng ta sẽ nghiên cứu số lượng cá trong ao.

Để xác định số lượng cá koi trong ao có thể sử dụng công thức như sau:

Số lượng cá = l x w : Kích thước Cá : 150
l = ao chiều dài (cm)
w = ao Chiều rộng (cm)

Kích thước của cá, chúng ta sẽ ví dụ 10 cm = 200 x 100: 10: 150

Kết quả số lượng cá Koi = 13

Cách tính này mang tính tương tối , với bộ lọc nước tốt, hệ thống máy sủi khí tốt, và thiết kế ao tốt có thể được chứa dc số lượng cá nhiều hơn và giữ dc sự tăng trưởng tối ưu. Thêm một thác nước trong ao sẽ cải thiện chất lượng nước, bởi vì những thác nước sẽ cho kết quả nhiều oxy hơn là rất hữu ích cho cá koi.

Tiêu chuẩn tối ưu dễ tính : 1con/1m3.

Nguồn sưu tầm

5/5 - (1 bình chọn)