fbpx

Ginrin Showa

Ginrin Showa, Showa có vẩy kim tuyến

Doitsu Showa

Doitsu Showa, Showa da trơ

Shiro Utsuri

Shiro Utsuri có nền màu trắng, bông đen mảng lớn. Ngược lại với Showa là không có màu đỏ nào trên người

Ginrin Shiro Utsuri

Ginrin Shiro Utsuri loại cá nền trắng bông đen và nhiều vẩy kim tuyến

Hi Utsuri

Hi Utsuri, Có nền đỏ cam, bông đen mảng lớn. Hi là ( đỏ )

Ginrin Hi Utsuri

Ginrin Hi Utsuri, Nhiều vẩy kim tuyến, nền đỏ cam, bông đen mảng lớn

Ki Utsuri

Ki Utsuri, Ki là ( màu vàng ) Ki Utsuri có nền vàng và bông đen mảng lớn

Ginrin Ki Utsuri

Ginrin Ki Utsuri, nền vàng bông đen vẩy có nhiều kim tuyến

Tancho Kohaku

Tancho Kohaku Trên người cá chỉ có màu trắng và một bông tròn đỏ ở giữa đỉnh đầu. Giống như ( Japanese Flag )....

Ginrin Tancho Kohaku

Ginrin Tancho Kohaku Nền trắng có pha lẫn nhiều vẩy kim tuyến, dấu bông tròn trên đỉnh đầu

Tancho Sanke

Tancho Showa Nền trắng có bông đen mảng lớn ( Như Shiro Utsuri ) bông tròn đỏ trên đỉnh đầu. Đen thường chạy cắc ngang...

Tancho Showa

Tancho Showa Nền trắng có bông đen mảng lớn ( Như Shiro Utsuri ) bông tròn đỏ trên đỉnh đầu. Đen thường chạy cắc ngang...
- Advertisement -

Pin It on Pinterest